Vieiros

Vieiros de meu Perfil


Licenza Creative Commons

Creative Commons License
Vieiros está baixo unha licenza Creative Commons.

Os internautas son libres de copiar e distribuír os contidos. As condicións son: non facer uso comercial deles e citar a autoría de Vieiros. Isto implica, no caso da web, incluír ligazón ao contido. Os links son fundamentais para que a información flúa a través de internet.

Alén disto, a licenza inclúe tamén o requirimento de que os contidos utilizados sexan á súa vez dispoñibilizados baixo unha licenza similar, que permita o seu uso e distribución.

Desde Vieiros cremos que o intercambio de información e coñecementos é beneficioso: A rede somos todos.